Akcie broker

Masky (psychologie nejen pro investory)

Volně navazuji na předchozí díl seriálu psychologie nejen pro investory. V prvním díle bylo pojednáno o svobodě. Lidé obecně nejsou svobodní, protože byli naprogramováni, aby vyhovovali představám svého okolí.

Myšlenka, že nás někdo přinutil, abychom se chovali podle jeho představ, je pro mnoho lidí velmi iritující. Závažným faktem je, že pokud Vás rozčiluje nebo Vám jakkoli vadí nějaká lidská vlastnost, nebo myšlenka je to pravděpodobně potlačená část vaší osobnosti. Pokud Vám například Vaši rodiče říkali, že jste nepořádní a že si přejí, abyste po sobě uklízel/a, a vy jste je jako poslušné dítě poslechl/a, patrně jste v sobě tuto vlastnost potlačil/a je dost pravděpodobné, že Vás nepořádnost lidí rozčiluje. Vlastností, které nám na lidech vadí, asi najdeme celou řadu a to je právě cesta jak poznat sám sebe. Hledejte věci, které Vás rozčilují, a zjistíte, jaké vlastnosti jste v sobě jako dítě museli potlačit. Není totiž normální, aby nás něco jen tak bezdůvodně rozčilovalo, vždy je to spojeno s nahromaděnou energií, která se projevuje v podobě emocí. Proto pokud jste pořádní, buďte trochu nepořádní, pokud jste nepořádní, začněte uklízet, pokud máte zaběhnuté stereotypy, tak je změňte. Díky tomu si lépe uvědomíte, kým vlastně jste. Také Vám to umožní rozhlédnout se za hranice svého běžného vnímání a za hranice názorů a hodnot, o kterých jste přesvědčeni, že jsou správné.

Tolik tedy pro začátek, teď se pojďme podívat na základní rozdělení lidí.

V podstatě existují dva tipy lidí, jsou to vítězové a poražení. Pokud si dobře vzpomínám, tak psychiatr a zakladatel transakční analýzy E. Berne rozlišoval ještě nevítěze.

O vítězích a poražených

Pokud jste investor s vlastním názorem a strategií, máte šanci v trzích uspět, pokud jste bez názoru a bez strategie je šance na úspěch mizivá. Takové je prostředí finančních trhů a takové je i prostředí v normálním světě. Musíme mít strategii, abychom přežili. Pokud budete v trhu využívat profitabilní strategie – bude se Vám dařit a budete se svou prací spokojení. Nicméně je dost pravděpodobné, že lidé, kteří ztrácí, Vás nebudou mít příliš rádi, jste to totiž vy, kdo je připravuje o jejich peníze. Proto je poměrně pochopitelné, že profitabilní obchodníci si na nic nestěžují a také se nestává, že by neměli někoho rádi nebo byli proti někomu zaujatí. Jsou totiž spokojení sami se sebou a vědí, že nemít někoho rád jenom ubírá energii, která může být použita jiným způsobem. Energie, vydaná na pomluvy a nenávist je energií loserů.

O maskách

Aby dokázalo dítě „přežít“ v okolí, které ho neustále poučuje a formuje do svého vidění světa, musí se naučit vytvářet masky, strategie a vzorce chování, které vyhovují představám jiných lidí. Pravá osobnost člověka se proto skrývá až za těmito maskovacími strategiemi.

Základní masky jsou masky umožňující člověku uspokojit své sociální potřeby, další jsou na potlačení pocitu bezvýznamnosti a strachu z odmítnutí. Masky mohou vznikat napodobováním rodičů, ale také sabotováním rodičovských příkazů. Vznikají také jako transformace nejrůznějších zkušeností.

O maskách zde pojednávám velice stručně a jejich výčet není ani zdaleka kompletní. Pokud máte zájem se jimi více zabývat, můžete prostudovat knihy o transakční analýze nebo knihy o Toltécké moudrosti, kde se o nich také píše.

První maskou je maska hvězdy. Takový člověk si uvědomuje, že si musí lásku a přízeň okolí zasloužit a proto pracuje velmi usilovně, zůstává v práci přesčas a splňuje většinu požadavků svých nadřízených, partnerů a kamarádů.

Maska Rebela je maskou hvězdy, které se nepodařilo splnit očekávání svého okolí. Boj o přízeň okolí vzdal a myslí si, že je stejně jedno co bude dělat, protože očekávání nelze splnit. Často se také stává, že rebelové dělají naschvál pravý opak toho, co se po nich žádá.

Perfekcionista je podobný hvězdě s tím rozdílem, že žije s pocitem, že ho někdo kontroluje a proto musí svoji práci udělat dokonale.

Váhavec vznikl z perfekcionisty, který nedokázal zajistit, aby jeho práce vyhovovala vnější kritice. Ať udělal cokoliv, stejně to nebylo dost dokonalé. Proto se rozhodl nedělat nic. Když něco začne tak to stejně nedokončí, protože by to bylo považováno za nedokonalé.

Pomocník je role, ve které se člověk snaží zachránit své okolí. Faktem je, že za svoji pomoc jakoby nic nechce, ale ve skutečnosti může sbírat různé psychologické „body“.

Hra na oběť je další z masek. Oběť na sebe často navazuje pomocníky a tím se tyto role navzájem doplňují. Oběť líčí svému okolí, jak se nevinně dostala do své situace a žije s pocitem ublížení.

Utěšitel se primárně snaží zmírnit napětí ve svém okolí. Dělá to tak, že dovolí, aby ho ostatní posuzovali a případně odsuzovali. Často vzniká v rodinách, kde se rodiče hádají nebo se navzájem uráží.

Mučedník je role utěšitele, ale v extrémnější podobě. Je přesvědčen, že nemá nárok na uspokojení svých potřeb předtím, než jsou uspokojeny potřeby ostatních.

Odborník si neví rady se svými pocity, a proto je maskuje za intelektuálně náročné vyprávění. Někdy může být i velmi zábavný společník.

Mystik je odrazem osobnosti, která prožila výraznou emocionální bolest. Často se uchyluje k duchovnímu životu a říká, že se osvobozuje od negativní energie života.

Vytváření těchto masek spotřebuje obrovské množství energie, která by mohla být využita mnohem efektivněji. Abychom se mohli masek zbavit, musíme si nejprve připustit, že nějaké nosíme. V momentě kdy víme, že masku máme, je třeba pozorně zkoumat, jak vypadá, zjistit odkud se vzala a naučit se vidět svět za ní.

Co udržuje masku při životě a jak to souvisí s naší vnitřní svobodou si zase povíme příště.
Vložil: Petr Klepetko