Akcie broker

Škola investování 4: Burza v ČR a ve světě

Dnešní díl školy investování přináší základní charakteristiku Burzy cenných papírů Praha a přehled hlavních světových burz.

Burza cenných papírů Praha

Příprava novodobé burzy probíhala od roku 1991, v listopadu roku 1992 byla Burza cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“) zapsána do obchodního rejstříku a 6.dubna 1993 bylo zahájeno obchodování. Zpočátku se obchodovalo se sedmi tituly, pět z nich byly dluhopisy a zbylé dvě akcie. Jednalo se o prezenční obchodní systém na parketu. Větší množství titulů se na burze objevilo po první i druhé vlně kupónové privatizace, avšak mnoho z nich bylo nelikvidních a nezajímavých, proto šly mimo burzu.

V roce 1996 došlo ke změně v systému obchodování a přešlo se na kontinuální burzovní obchodní systém (zkratka KOBOS), kde mohou účastníci obchodovat v libovolných objemech či s jednotlivými kusy akcií. Kurz je vždy roven ceně posledního uskutečněného obchodu. Pokud nebyl žádný obchod uzavřen, kurz je roven kurzu otevíracímu. Tento segment není kurzotvorný na rozdíl od elektronického obchodního systému řízeného cenou SPAD, který se na burze používá od roku 1998. SPAD je elitním segmentem, ve kterém lze obchodovat jen v určitém standardizovaném množství, v tzv. lotech (viz. Kapitálový trh a burza – 2.díl). Tento systém byl vytvořen pro zajištění likvidity u největších emisí. Působí zde tvůrci trhu (market makers), kteří v každém okamžiku nabízí v povoleném rozmezí svou nákupní i prodejní cenu u akcií vybraných společností (zdroj: www.akcie.cz).

V červnu 2001 se burza stala přidruženým členem Federace evropských burz (FESE) a od 1. května 2004 se v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie stala řádným členem této federac (zdroj:ww.bcpp.cz).

V současnosti má burza 26 titulů, maximální rozsah uvažované báze indexu pražské burzy PX je 50 titulů, avšak jeho dominanty tvoří jen 15 nejvýznamnějších titulů.

Jelikož je BCPP akciovou společností, musí mít valnou hromadu, dozorčí radu, představenstvo (burzovní komora) a burzovní výbor pro členství, kotaci a obchody. Konkrétní organizační struktura viz.  obrázek.

Předmětem obchodování jsou akcie, dluhopisy (státní i korporátní), waranty, investiční certifikáty, futures i krátkodobé dluhopisy do 1 roku.

Základním tržním segmentem je trh hlavní a volný. Vypořádání obchodů se zde uskutečňuje do 3 dnů (T+3), jak při obchodech v kontinuálu, tak u standardně uzavřených obchodech ve SPADu. V současnosti převažuje na BCPP obchod s akciemi nad dluhopisy.

RM-SYSTÉM

K založení společnosti došlo dne 24. května 1993. Od 1. prosince 2008 je RM-SYSTÉM standardní burzou. Do této doby se jednalo o mimoburzovní trh, kde byla možnost investovat do akcií, které se nedostaly na BCPP.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je burza cenných papírů, kde se obchoduje s akciemi českých i zahraničních společností, je zaměřena především na drobné a střední investory. Jediným majitelem této burzy je Fio banka (zdroj:wikipedia.cz). RM-Systém neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, která by vykonávala dohled nad trhem a přebírala by odpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů. Dohled zde vykonává ČNB.

I v dnešní době se zde online obchoduje s akciemi, které se nevyskytují na BCPP, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra a další české i zahraniční tituly. Oproti BCPP skýtá RM-SYSTÉM jedinečnou možnost vypořádání v čase T+0, kdy jsou cenné papíry díky on-line systémům připisovány na majetkový účet již v době realizace obchodu. Obchodovat zde můžete od 9:00 – 17:00, což je o hodinu déle, než BCPP.

Díky RM-SYSTÉMU mohou klienti využívat nejrůznějších inteligentních pokynů minimalizující ztrátu a maximalizující zisk. Velice snadným a jednoduchým obchodním pokynem je EasyClick, který umožňuje obchodovat v lotech a je výhodnější z hlediska poplatků.

Indexem této burzy je index RM, který zobrazuje vývoj na tomto trhu.

New York Stock Exchange (zkráceně NYSE)

Tato americká burza se sídlem ve městě New York City je největší burza akcií a derivátů na světě. Samozřejmě se zde obchodují i depozitní stvrzenky, dluhopisy, burzovně obchodované fondy a další. Obchod na ní je uskutečňován prezenčně s podporou počítačů.

Členem této burzy se může stát pouze fyzická osoba. Jsou zde i market makers, kteří kotují kurzy a brokeři.

Reprezentativním indexem je NYSE Composite a Dow Jones Industrial Average (DJIA). Tento index jako jeden z nejznámějších ukazatelů charakterizuje vývoj na americkém akciovém trhu. Obsahuje 30 komponentů z různých oblastí průmyslu a služeb. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů, i proto je tak populární. Po technické stránce se však tento cenový průměr nemůže rovnat tržním indexům, například indexu Standard&Poor´s 500.

Tokyo Stock Exchange

Tato burza se svojí velikostí řadí k druhé největší na světě. Obchoduje se zde především s dluhopisy a akciemi, rovněž zde můžete najít i deriváty či burzovně obchodované fondy. Členem burzy mohou být pouze firmy a působí zde obchodníci a burzovní zprostředkovatelé. Vypořádání obchodů je stejné jako u BCPP, tedy 3 dny.

V Japonsku existují 2 hlavní indexy – Nikkei a index na širší bázi Topix.

NASDAQ

NASDAQ je největším čistě elektronickým burzovním trhem v USA. Kotuje se zde více jak 3900 společností především z oblasti IT, dále biotechnologické a papírenské firmy. Na tomto trhu lze obchodovat akcie, opce a futures kontrakty.

Burzvním indexem je NASDAQ-100.

London Stock Exchange

Britská burza je největší a nestarším burzovním trhem v Evropě, kde se obchoduje velké množství zahraničních titulů. Vypořádání zde probíhá v čase T+5 a předmětem obchodování jsou akcie, dluhopisy, varanty, ETF´s a další.

Reprezentantem burzy je FTSE (Finantial Times Stock index), zahrnuje sto společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které sídlí ve Velké Británii a jejichž akcie se zde obchodují. Tyto podniky představují asi 80 % celkového britského akciového trhu.

autor: Pavlína Ondráčková