Nejlepší broker akcie

Z jakých sektorů vybírat akcie

Tento článek je prvním dílem nové série článků, které budou věnovány obchodování akcií. Úvodní díl je určen především těm, kteří mají potíže zorientovat se v obrovském množství akcií, které je možné v USA obchodovat a také těm, kteří stále bojují s rozhodnutím do kterých akcií investovat.

Aby bylo vůbec možné nějakou akcii nakoupit (prodat), musí být taková nejprve vybrána. Fakt je ten, že 85 % akcí kopíruje vývoj celého trhu. Z tohoto důvodu budeme volit především akcie, které se pohybují ve směru hlavních akciových indexů. To nám však k výběru vhodné akcie rozhodně nestačí. Bude nezbytné sestoupit na nižší úroveň, a sice na úroveň jednotlivých ekonomických sektorů. Akciový trh se totiž skládá z tisíců akcií (firem), které operují v jednotlivých sektorech. Proto pro výběr vhodné akcie budeme potřebovat filtr tzv. sector screener. Vhodný nástroj pro skenování trhu lze najít na mnoha internetových stránkách a i v mnoha obchodních platformách, nicméně já tu popíši jak využívat stránky www.marketwatch.com pojďme tedy na to…

Na úvodní stránce je třeba kliknout na záložku Markets a v submenu vybrat Markets data (označeno červenými obdélníky).

Objeví se stránka, která je velmi důležitá, protože je na ní uvedeno, jak se vyvíjí trh jako celek. Jednak je zde vidět malý intradenní graf 3 hlavních US indexů a také tabulka s přehledem hlavních složek trhu jako je vývoj zlata a úrokových měr. Důležitá je i tabulka s názvem Market Diaries, která obsahuje informace o počtu rostoucích a klesajících akcií v konkrétním obchodním dni, dále pak počtu akcií, které jsou na ročních maximech a minimech. Poslední skupina čísel obsažená v této tabulce popisuje vývoj trhu z hlediska objemu a lze z ní vysledovat kolik peněz plyne do rostoucích a kolik do klesajících akcií. O těchto charakteristikách trhu si ještě povíme v jiném díle tohoto seriálu.

Nicméně pro dnešní díl bude nejdůležitější odkaz s názvem Sector Performance (viz šipka na obrázku).

Po kliku na hypertext Sector Performance se objeví stránka se seznamem ekonomických odvětví, jejich rozdělením a také výkonem. Vlevo je seznam 10 základních ekonomických sektorů.

Abychom si udělali jasno v názvosloví:
Hlavní ekonomické odvětví je v angličtině nazývá Sector, česky pochopitelně sektor. Jednotlivé sektory se skládají ze subsektorů v angličtině industry.

Než začneme třídit subsektory podle jejich výkonu, je třeba vědět, že tyto subsektory mohou být velmi úzké a některé obsahují pouze několik desítek společností, takže jejich výkon může být výrazně ovlivněn růstem jedné akcie, která má v indexu subsektoru vysoké zastoupení. Proto se nejprve podíváme na sektory. Můžeme je postupně proklikat a udělat si obrázek o síle jednotlivých sektorů, viz obrázek.

Aktuálně vidíme, že za poslední 3 měsíce jsou nejsilnějšími sektory Industrials a Oil & Gas.

Pojďme se teď vrátit k funkci Industry screener viz obrázek.

Období zvolíme podle našeho investičního horizontu, já se tu budu věnovat swingovému obchodování, takže budu volit kratší horizonty. Dobré je neomezovat se pouze na jeden časový rámec (dále TF), ale porovnat 2-3 časové rámce mezi sebou a vybrat takový subsektor, který má dobré výsledky ve více rámcích. Aktuálně je solidně výkonný index financování realit – DJ US Real Estate Services Index. Je v první desítce na tříměsíčním TF, na měsíčním a dvouměsíčním TF je první.

Také je dobré podívat se na subsektory celkově, které ztrácejí a které vydělávají. Aktuálně je vidět, že subsektory, které jsou kontra cyklické jako je alkohol a tabák ztrácejí, ztrácejí také sektory drahých kovů. Naopak indexy těžkého průmyslu a financování realit stoupají. Takováto struktura trhu je známkou pozitivní nálady a očekávání ekonomického růstu.

Celkový obrázek je tedy pozitivní a i všechny hlavní akciové indexy silně rostou, proto budeme vyhledávat především akcie vhodné pro nákup a tyto akcie by měly rozhodně být ze silných sektorů.

Vraťme se proto k indexu Real Estate Services (jedná se o index akcií spadajících do tohoto subesktoru). Po kliknutí na index se nám zobrazí stránka s informacemi o indexu a také nejlepšími a nejhoršími výkony konkrétních akcií v indexu.

Opět máme možnost volit časový rámec změn, ale při výběru konkrétní akcie už budeme postupovat jinak. Klikneme na záložku Analyzer a objeví se nám seznam všech akcií v indexu, s těmi můžeme dále pracovat, viz obrázek.

Zde se ukázalo, že zvolený index není dostatečně vydatný, protože obsahuje pouze 16 akcií, takže se raději porozhlédneme po jiném subsektoru. Můžeme se také podívat na subsektor nadřazený tomuto indexu.

V nadřazeném subsektoru je 86 společností, to je sice 5x tolik, ale stále dost málo na to abychom měli z čeho vybírat. Já raději vybírám ze sektorů, kde je několik stovek akcií. Takže se posuneme do druhé úrovně, tady Financials a podúroveň financování nemovitostí. Tato úroveň obsahuje už přes 400 akcií.

Nicméně se nám objevuje jiný problém, tím jak jsme se dostali do vyšší úrovně sektoru, zjišťujeme, že sektor není zdaleka tak výkonný jako prve vybraný subsektor, který obsahoval pouze 16 společností. Tím se potvrzuje fakt, že malé subsektory mohou být značně ovlivněny vývojem několika akcií.
Podíváme se proto na jiný index, dobré výsledky vykazovali také akciové indexy ze sektoru těžkého průmyslu.
Zvolíme proto index DJ US Construction & Materials Index který spadá pod sektor Industrials. Je zde zastoupeno 150 společností. Pokud bychom chtěli analyzovat celý sektor, stačí se posunout na úroveň Industrials, zde už je na výběr z 1365 společností.

Pokud příslušné společností protřídíme, narazíme na hvězdy, jako je třeba: WY – Weyerhaeuser Co.; FLR – Fluor Corporation, SHW – Sherwin-Williams Co.; PWR – Quanta Services, Inc.; KBR – KBR, Inc. a mnoho dalších.

Příště si ukážeme, jak lze ke skenování trhu využít ještě jiné stránky než Marketwatch. A podle jakých kritérií akcie z uvedených sektorů vybírat.